NÁRODNÍ BIOEKONOMICKÝ kongres

PRAHA 6/12/2023

Chcete využít možnosti prezentace?

Chci se prezentovat

První bioekonomický kongres v ČR

Národní bioekonomický BIOEAST HUB CZ a Technologické centrum, v.v.i., pod záštitou ministra zemědělství vlády ČR pana Marka Výborného pořádá první bioekonomický kongres “Bioekonomika a voda” s hlavním cílem:

  • Ukázat fungující inovativní řešení v oblasti bioekonomiky a představit příklady dobré praxe
  • Diskutovat o potřebě národní strategie bioekonomiky
  • Informovat o dotačních příležitostech pro podporu bioekonomických inovací
BIOEAST HUB CZ Technologické centrum Praha Ministerstvo zemědělství ČR

Témata, která by Vás mohla zajímat

Bioekonomika v praxi

Bioekonomika v praxi členů BIOEAST HUB CZ & dotační podpora

Inovace

Implementace bioekonomiky potřebuje inovace a nová řešení, kongres představí chytrá fungující řešení.

Dotační příležitosti

Bioekonomika je podporována z mezinárodních i národních zdrojů, které Vám představíme.

Mezinárodní projekty

Evropská komise podporuje biokonomiku v mnoha programech, kongres představí úspěšné řešitele.

Zemědělství

Bioekonomika je přiležitostí pro zemědělce zapojit se do nových hodnotových řetězců.

Bieokonomika v krajích ČR

Evropská komise připravuje nové možnosti pro kraje, BIOEAST HUB CZ se rozšiřuje o nové krajské pobočky – více se dozvíte na kongresu.

Příležitost prezentace členů BIOEAST HUB CZ

První bioekonomický kongres v ČR Vám přináší jedinečnou možnost ukázat své odborné znalosti a dobrou praxi! Účast je ZDARMA, ale počet míst je omezen. Registrujte se včas online.

Na kongresu rádi vystavíme Váš banner či ukázku produktů, navíc se můžete prezentovat i online na našem webu – stačí nám vyplnit krátký formulář.

Co Vás čeká

9:30 – 9:45    Úvodní blok

9:45 – 11:00    Sekce 1. Panelová diskuse
- Je potřeba jednotná národní strategie bioekonomiky?

Šárka Štejnarová (Ministerstvo zemědělství)   
Jana Fišerová (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Tomáš Kažmierski (Ministerstvo životního prostředí (tbc))
Zuzana Weisgarberová (Ministerstvo školství, mládeže a TV)
Karel Kouřil (Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace)
Kamila Vávrová (TAČR)
- Moderátoři Jan Nedělník & Marie Kubáňková

11:00 – 11:15    Přestávka na kávu

11:15 – 12:45    Sekce 2. Prezentace bioekonomiky v praxi členů BIOEAST HUB CZ

Marie Bjelková (Agritec Šumperk), Tomáš Rohal (Bohempia) - Hodnotový řetězec konopí
Květuše Hejátková (ZERA) - Hodnotový řetězec kompostu
Ondřej Frič (agriKomp Bohemia s.r.o.) - Hodnotový řetězec bioplyn  
Zuzana Šitavancová (MoraviaLab) - Hodnotový řetězec microgreens
Jan Skipala (Regionální zastoupení Moravskoslezský kraj)
Vladimír Veselý (Regionální zastoupení Karlovarský kraj)

12:45 – 13:30    Oběd

13:30 – 15:00    Sekce 3. Workshop dotační podpora bioekonomiky a dobrá praxe

Tomáš Holinka (Ministerstvo průmyslu a obchodu) - RIS východiska pro směřování dotačních prostředků
Jana Čejková (TC Praha) - Dotační příležitosti HE a CBE-JU  
Jan Nedělník (Zemědělský výzkum Troubsko, s.r.o.) - Ukázky bioekonomických projektů NAZV, OP TAK, ETA TAČR
Petra Palátová (ČZU) - CEE2ACT - Podpora zemí střední a východní Evropy v rozvoji strategií a akčních plánů cirkulární bioekonomiky
Marie Kubáňková (BIOEAST HUB CZ) - BIOEASTsUP, ShapingBIO, BIOecoUp

15:00+    Závěr konference a networking koktejl

Kontakt a mapa

Kongres pořádá Národní bioekonomický BIOEAST HUB CZ a Technologické centrum, v.v.i., jež propůjčilo prostory pro konání akce.

Místo konání:

Ve Struhách 1076, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Datum:

6. prosince 2023

Více o biekonomice

  • Bioekonomika jako aktuální téma

    Ministerstvo zemědělství považuje bioekonomiku za jednu z klíčových oblastí, bioekonomika je jednou ze tří klíčových oblastí koncepce výzkumu MZe 2023+. Stejně tak je bioekonomika jednou z horizontálních priorit národní RIS3 strategie, a tedy tématem Operačních programů 2021-7, zejména OP TAK.

  • Diskuse na mezinárodní konferenci bioekonomiky, pořádané v rámci českého předsednictví EU, akcentovala potřebu zavádět regionální a místní inovativní řešení v oblasti bioekonomiky ve střední a východní Evropě spojením několika nástrojů financování. Bioekonomika je na úrovni EU podporovaná zejména v Klastru 6 programu Horizon Europe, většině Evropských misí nebo Evropských partnerství, zejména CBE – JU.